Školení ADR

ŠKOLENÍ ADR

ŠKOLENÍ ADR

ŠKOLENÍ ADR

Nabízíme školení řidičů ADR, tedy školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Na rozdíl od klasických školení řidičů je školení řidičů ADR věnována ještě vyšší pozornost vzhledem k bezpečnosti.

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ ADR

Proč je školení ADR tak důležité? Na rozdíl od kurzů vysokozdvižných vozíků nebo pro řidiče kamionů je školení ADR určeno řidičům převážejícím nebezpečný náklad. Toto zvláštní školení má zajistit co nejnižší možnou nehodovost těchto řidičů, a v případě nehody jistotu, že ví, co dělat. Pokud je školení ADR zanedbáno a řidič odtamtud odchází pouze s opravňující kartičkou, ale bez znalostí, vzniká veliké ohrožení. To se týká jak nákladu a lidí, tak financí, neboť ztráty se v takovém případě mohou na pokutách a případných nehodách vyšplhat hodně vysoko.

PROČ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ADR?

Rádi byste věděli, co Vám školení ADR přinese?

  • na základě úspěšného absolvování testu v rámci školení ADR je účastníkům vybaven průkaz Ministerstva dopravy ČR s platností 5 let.
  • v posledním roce platnosti průkazu ADR je možné absolvovat dvoudenní obnovovací kurz,
    který je zakončen zkouškou.
  • na základě úspěšného absolvování zkoušky v rámci školení ADR je Vám platnost průkazu prodloužena o dalších pět let.